I dag säger SD nej till skolnedläggningar | Sverigedemokraterna i Sundsvall

I dag säger SD nej till skolnedläggningar

I budgetförslag efter budgetförslag har SD i Sundsvall påpekat vikten av att behålla skolorna nära eleverna. Vi har som en konsekvens av vår inställning i frågan konsekvent protesterat när fullmäktige behandlat skolnedläggningar.
Nu är det, tyvärr, återigen dags att protestera. På dagens fullmäktige begär samtliga övriga partier att fullmäktige lägger ner en rad skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nöjer sig inte heller med fyra skolnedläggningar. I stället kräver man att fem skolor läggs ned. Välfärdens självutnämnda försvarare, S och V, visar därmed återigen en stor skillnad på ord och handling genom att återigen vara värre än den grön-borgerliga koalitionen.

De motiv som anges för att övriga partier närmast skall tävla om hur många skolor de vill lägga ned handlar dels om vikande elevunderlag och dels om ett eftersatt behov av underhåll av skolorna. Men hur det kan anses vara ett problem att klasserna är små är svårt för en välfärdsförsvarare att förstå. När jag själv var barn var det på min skola normalt med klasser runt 20 elever, och Sverige och Sundsvall har knappast blivit fattigare sedan dess. Problemet handlar snarast om vilka politiska prioriteringar som görs, vilket vi tydligt visar i vårt budgetförslag för Sundsvall såväl som inte minst även i de budgetmotioner vi med stöd av riksdagens utredningstjänst lämnar i riksdagen.

Vad övriga partier, inte minst S och V, måste inse är att det är hög tid att prioritera välfärden. Det handlar inte bara om att värna och trygga ålderdomen, vården och omsorgen – utan inte minst också om att värna om de minsta. För barnen är tryggheten och kontinuiteten viktigare än vad den någonsin kommer att vara senare i livet. För föräldrarna är i sin tur barnens väl och ve det viktigaste. Att då rycka upp barnen med rötterna genom att stänga ned skolor, utan att ens ha låtit samtliga föräldrar få möjligheten att föra fram sina synpunkter till samtliga beslutsfattare, anser vi är ett totalt felaktigt agerande.

För landsbygdens överlevnad, välfärden och barnens trygghet säger vi därför på dagens fullmäktigemöte åter- igen fast och bestämt nej till övriga partiers förslag att lägga ned fler skolor.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Dagbladet