Därför ska du rösta i EU-valet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Därför ska du rösta i EU-valet

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Det är ett val som traditionellt sett lockar ungefär bara varannan väljare. Det är också ett val som traditionellt sett inte har i närheten av samma dignitet som de allmänna valen till riksdagen, regioner och kommuner sett till arrangerade debatter, marknadsföring av politiska åsikter eller medias rapportering. Men det är också ett val som i flera avseenden faktiskt betyder mer eftersom detta val inte bara handlar om vad vi skall samarbeta om inom Europa, utan som inte minst även handlar om hur mycket andra länders politiker och byråkrater ska bestämma åt oss i Sverige.
Upp till hela 43 procent av de svenska regeringarnas propositioner, 60 procent av alla kommunala beslut och 50 procent av regionernas beslut sker under påverkan av EU.

 

I EU är det huvudsakligen en icke folkvald så kallad EU-kommission som utgör den huvudsakliga lagstiftaren. Denna lagstiftare lägger mer än gärna fram lagförslag som tar ifrån de svenska väljarnas inflytande över samhällsutvecklingen i Sverige såväl som i de övriga EU-länderna.
Inom EU finns heller ingen offentlighetsprincip. Tvärtemot hemlighetsstämplas många beslut alternativt tas besluten med så kort varsel att ingen debatt hinner uppstå innan besluten redan är fattade.

 

Sedan Sverige gick med i EU har EU:s så kallade byråer, ett annat ord för myndigheter, dessutom ökat från sju i antalet till hela 35 byråer idag.
Men det är inte bara antalet EU-myndigheter eller maktkoncentrationen till Bryssel och Strasbourg som har ökat. Sedan EU-inträdet har också EU-avgiften ökat från cirka tio miljarder till dagens cirka 40 miljarder kronor årligen. Fram till idag har EU kostat de svenska skattebetalarna över 400 miljarder kronor netto och om EU-kommissionen får som de vill kommer avgiften årligen öka 15 miljarder kronor ytterligare.

 

Enligt regeringens prognos ska den svenska EU-avgiften uppgå till nära 54 miljarder kronor år 2021, vilket innebär en fördubbling sedan 2017. Istället för att höja avgiften tänker vi med våra mandat rösta för att avgiften istället kraftigt ska minska. Förutom att vi tycker att EU-avgiften kraftigt ska minskas, öppenheten öka och självbestämmandet stärkas ser vi förstås också en hel del politiska områden där vi på riktigt faktiskt kan och bör samarbeta inom EU. Till exempel behöver vi förstärka det gränsöverskridande arbetet mot terrorism, islamism, kriminalitet och extremism. Vi behöver också verka för att EU ska teckna fler frihandelsavtal, försvara meddelarfriheten, samarbeta och verka för utbyten inom utbildning och forskning samt förstärka samarbetet inom miljöfrågor med fokus på teknikutveckling och en rimligare ansvarsfördelning länder emellan.
Med en kraftigt växande konservativ framväxt inom hela EU ser vi nu för första gången en reell möjlighet att på ett brett plan verka för dessa frågor på riktigt. Det är en möjlighet vi också tänker ta.

 

Johnny Skalin (SD), riksdagsledamot