Dags för nollvision angående hemlöshet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Dags för nollvision angående hemlöshet

Den kalla och mörka årstiden har börjat, vintern gör sitt intåg. Den årstid som många gärna stannar inne och myser med sina nära och kära. Tyvärr är detta inte något som alla har möjlighet till. Det finns dem som inte får uppleva något så kallat fredagsmys i sin soffa i ett eget hem framför tv:n. Det är återigen dags att belysa dem i samhället, våra medmänniskor, som saknar det så grundläggande i livet som tryggheten i att ha en egen bostad.

Sverigedemokraterna har både i Sundsvall och i Svenska kyrkan belyst detta förut. I Sundsvall finns ett stort antal personer som klassas som hemlösa. I Socialstyrelsens rapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011″ kunde man läsa att det i Sundsvalls kommun finns 428 personer som klassas som hemlösa, varav 29 personer befinner sig i situation 1, vilket innebär att personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Jag själv har sett och träffat flera hemlösa i Sundsvall och jag lider med dem när de tvingas ut på gatorna i regnet eller den kalla vinternatten. Det är av min uppfattning att många hemlösa känner sig svikna av samhället och därför inte orkar kämpa ensamma. Därför ser jag det som en stor vikt att vi tillsammans hjälps åt för att förbättra situationen för de hemlösa.

De hemlösa har olika livsöden som gjort att de hamnat i denna situation. Vissa har missbruksproblem eller sjukdom, men det finns även dem som bara råkat hamna på gatan av misstag. Enligt uppgifter har många blivit hemlösa på grund av orsaker de inte själva råder över som fattigdom, arbetslöshet eller att de inte lyckas ta sig in på en bostadsmarknad som ställer höga krav på dem. Det kan också bero på luckor i socialpolitiken eller att de hemlösa hamnar mitt emellan olika myndigheters ansvarsområden. I februari i år kunde vi se på lokalnyheterna om en äldre man som blev hemlös för att han inte fått information om att han var tvungen att ansöka om att få den pension han var berättigad till. Han hade i februari 2012 varit hemlös och sovit ute på gatan i två års tid.

Svenska kyrkan i Härnösands stift har sedan tidigare sagt nej till Sverigedemokraternas motion om att hjälpa hemlösa. Jag sätter mitt hopp till att Sundsvalls kommunfullmäktige gör en annan bedömning och bifaller Sverigedemokraternas motion. På kommunfullmäktige måndagen den 19 november kommer motionen upp på fullmäktiges bord. Det är hög tid till en förändring som gör att de hemlösa skall kunna få ett värdigt liv igen. Det är hög tid att de hemlösa återigen skall få denna grundläggande tryggheten som ett eget hem.

Martin Klausen
Sverigedemokraterna Sundsvall och ledamot i Stiftsfullmäktige Härnösands stift

Länkar:
Dagbladet
Sundsvalls tidning