Budgetförslag | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Budgetförslag

Sverigedemokraterna i Sundsvall har trygghet och ansvarstagande som ledord i vår politik. I vårt Sundsvall skall medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första hand prioriteras inom verksamhetens kärnområden skola, vård och omsorg. Vi tror att en ansvarsfullt styrd kommun med en ekonomi i balans skapar stabilitet, framtidstro och incitament för driftiga människor att vilja etablera sig i kommunen.

Här kan du ta del av Sverigedemokraternas förslag till mål och resursplan för 2021-2022 med plan för 2023-2024 för Sundsvalls kommun: