Belysning på landsbygden | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Belysning på landsbygden

Under Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 april behandlades Bränslans vägförenings ansökan om att Sundsvalls kommun skulle återta ansvaret för vägbelysningen längs föreningens väg. Vägföreningen från Stöde ansåg att det utlovats satsningar på landsbygden i Landsbygdsprogrammet samt från olika politiker inför valet 2014.

Sverigedemokraterna var det enda partiet i Stadsbyggnadsnämnden som föreslog att nämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att återta ansvaret för den aktuella vägen. Resterande partier avslog ansökan.

Stadsbyggnadsförvaltningen menar att det har beslutats om ett politiskt uppdrag för belysning på landsbygd. Det uppdraget innehåller investeringsmedel för belysning på landsbygden och det är medel för upprustning av den vägbelysning som kommunen sköter längs några av Trafikverkets vägar.

Det löfte som diverse partier lovade i valet gäller alltså inte belysning längs de enskilda vägarna. Där anser kommunen att de enskilda vägföreningarna skall sköta sin väg inklusive väganordningar.

Sverigedemokraterna lovade däremot i valet att på riktigt tända belysningen på landsbygden. Partiets löfte står kvar. Sverigedemokraterna menar att kommunen skall erbjuda att återta ansvaret för belysningen på de enskilda vägarna. För Sundsvalls kommun skulle kostnaden för att slå igång den belysning som släckts ned i kommunen vara 2,2 miljoner kronor i investeringskostnader. Drift och underhåll för dessa beräknas till 77.000 kronor årligen. Detta gäller 110 belysningspunkter.

Räknar man in driften och underhållet för de belysningspunkter som lämnats över, eller planeras att lämnas över, till enskilda väghållare skulle det tillkomma 721.000 kronor årligen. För varje belysningspunkt är det beräknat en årlig kostnad för drift och underhåll motsvarande 700 kronor. Den årliga besparing som kommunen skulle göra genom att lämna över belysningen till enskilda väghållare, vilket resulterat i att flera gator blivit nedsläckta, beräknas således vara knappt 800.000 kronor.

Sverigedemokraterna anser till skillnad från övriga partier i Sundsvalls kommun att en kommun med 4,6 miljarder i skatteintäkter har råd att ha belysning på landsbygden. Partiet budgeterade därför 800.000 kronor årligen till detta ändamål. Utöver detta budgeterade Sverigedemokraterna 7 miljoner kronor årligen i investeringar för belysningen på landsbygden, vilket i framtiden med hjälp av ny teknologi ger billigare driftskostnader.