Behöver Sundsvall en Hamnarena? | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Behöver Sundsvall en Hamnarena?

2007-02-09

Den 26 februari ska kommunfullmäktige besluta om Sundsvall ska ha någon hamnarena. Projektet beräknas kosta upp emot en halv miljard kronor, men det finns inga garantier att summan slutar där. Detta projekt kommer enligt utredningen kosta kommunen cirka 40 miljoner per år efter alla intäkter det förväntas ge. Även den summan är en uppskattning och även en utgift som är beroende av konjunktur och ränteläge.

Sundsvalls kommun har nästan 2 miljarder kronor i skuld. Nedskärningarna de senaste 15 åren har satt sina spår på samtliga områden i kommunens verksamhet (med undantag om några enskilda ”satsningar”, som oftast varit mycket blygsamma med tanke på de gigantiska nedskärningar som alldeles innan genomförts). Man har alltså först genomdrivit stora besparingar på låt säga 15 miljoner, för att sedan ”satsa” 1 miljon nästa år. Det har närmast blivit en strategi att spara mer än vad som behövs bara för att sedan kunna hävda att man nu satsar igen.

SD lämnade därför den 29 januari in en motion där vi kräver att folket vid stora samhällsekonomiska projekt genom avgörande folkomröstningar, skall vara med att bestämma om sådana här projekt skall genomföras eller inte. Om kommunfullmäktige tillåts göra vad de vill bara för att de representerar folket kan kommunen hamna i ett läge där kommuninvånarna inte alls känner igen sig i de beslut som deras företrädare fattar. Det kan i sin tur leda till ett ytterligare ökat politikerförakt, något som aldrig är bra i en demokrati.

Av den anledningen kommer vi att kräva att detta beslut skjuts fram för att avgöras först när en fast offert levererats, där uppdragstagarna förbinder sig att slutföra projektet oavsett om de offererat för lite eller inte. Vi kräver alltså en garanti för en högsta möjliga summa för genomförandet av en Hamnarena. Vidare kommer vi även att kräva att folket därefter tillfrågas i en avgörande folkomröstning för att beslutet om att bygga en Hamnarena, med de stora ekonomiska extrautgifter som blir resultatet, skall ligga väl förankrat hos skattebetalarna – dvs de som verkligen kommer att betala projektet.

Att vara politiker är att ta ansvar. Låt oss hoppas att de övriga partierna går på vår linje och låter folket besluta.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.