Återrapport från kommunfullmäktige 2015-02-23 | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Återrapport från kommunfullmäktige 2015-02-23

Den 23 februari fattade kommunfullmäktige i Sundsvall beslut om bland annat att flytta Tivoliverkets slamhantering vid Norra kajen, en fråga som kan komma att kosta hundratals miljoner kronor att genomföra. SD yrkade därför att kommunfullmäktige skulle stryka den tvingande skrivelsen om att slamhanteringen vid Norra kajen skall upphöra vid årsskiftet 2017/2018. Partiet yrkade även på att utredningen i ärendet också skulle ta hänsyn till huruvida det är möjligt att behålla befintlig anläggning, något som SD var ensamma om.

Sverigedemokraterna ville i ett annat ärende återremittera bolagsordningen för Sundsvalls logistikpark AB och menade att kommunen inte skall gå vidare med planerna kring det­ta innan SCA kan garantera att man är beredda att skjuta till medel i verksamheten. Även i detta fall var SD ensamma i frå­gan.