Allmän politisk debatt i Sundsvall KF | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Allmän politisk debatt i Sundsvall KF

Måndagen den 27 april 2015 hölls kommunfullmäktigesammanträde i Sundsvall. Den stora punkten på dagordningen var allmänpolitisk debatt. Sverigedemokraterna representerades av Roland Persson som höll partiets anförande i debatten. I anförandet tog partiet upp skolan, vård och omsorg, hemlöshet samt EU-migranter.
När det gäller skolan uttryckte partiet att det är positivt med satsningar på elever i lägre åldrar, men att det inte bör ske på bekostnad av gymnasieskolan.

Partiet lyfte upp de utmaningar som finns inom socialnämnden. Här kritiserades den socialdemokratiska underfinansierade budgeten men samtidigt den massprivatisering som förra majoriteten stod bakom. Andra problem som lyftes upp var ersättningssystemet, vikariekostnader samt sjukskrivningarna i kommunen.
Roland Persson kritiserade politikernas oförmåga att hjälpa stadens hemlösa. Sverigedemokraterna menade att problemet kvarstått i kommunen oavsett vilket styre kommunen haft.

– Flera partier har talat om att införa ”Bostad först”, men när Sverigedemokraterna lämnade ett skarpt förslag om ”Bostad först” valde övriga partier att avslå ärendet, sa Roland Persson som menade att det är mycket snack men liten verkstad.

Sverigedemokraterna tog även upp frågan om den växande strömmen av tiggande EU-migranter både i Sverige som i kommunen. Sverigedemokraterna kritiserade den signalpolitik som Sverige ägnar sig åt och menade att EU-migranter får förmåner som inte svenska medborgare har rätt till. Partiet menar att den bästa hjälpen för tiggande EU-medborgare är att dessa får hjälp i det medlemsland de är medborgare i, samt att problemet knappast kommer upphöra så länge resurser läggs i Sundsvall och Sverige.
Ingen från de övriga partierna i Sundsvalls kommunfullmäktige valde att ta debatten med Roland Persson (SD).