Alliansens unkna demokratisyn | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Alliansens unkna demokratisyn

Hans Forsberg, Centerpartiet, skrev i ST den 28 juni att SD försöker spela offer med anledning av att vi begärt att få laglighetspröva fullmäktiges ordförandes beslut om att begränsa talartiden för enskilda budgetförslag. Som argument för att vi skulle spela offer menar Forsberg att en icke-formell presidiekonferens som inte ens fullmäktiges överlägset största parti Socialdemokraterna – förståeligt nog – vill delta i skulle utgöra grund för att SD egentligen är för att förfördelas vad gäller talartid inför årets viktigaste debatt. Det är enligt min mening en helt absurd form av bevisföring.

Än mer absurt blir dessutom det hela av att Forsberg mycket väl vet att jag, i egenskap av gruppföreträdare, vid upprepade tillfällen kontaktat både fullmäktiges ordförande, Rodney Engström, såväl som kommunalrådet, Magnus Sjödin, för att klargöra att vi inte accepterar att bli förfördelade. Vi försökte således i god tid innan budgetfullmäktige att få till en rättvis fördelning av talartid, men klargjorde samtidigt också att om kommunledningen inte skulle acceptera denna begäran, så skulle vi ignorera presidiekonferensen då den saknar den formella makten att avgöra ärendet, för att istället ta upp frågan i fullmäktige. Det är också exakt vad som faktiskt skedde.

Att vi nu ändå blev ett offer, i och med att vår begäran i fullmäktige om att varje budgetförslag skall ges lika lång taltid i fullmäktige ändock avslogs, är endast Hans Forsberg tillsammans med hans allians- och miljöpartistvänner skyldiga till. Det är inget vi önskade att få bli då vårt enda överliggande intresse ligger i att på lika villkor få föra våra väljares talan. Moraliskt fördömer vi redan den unkna demokratisyn dessa partier företräder och som Forsberg dessutom aktivt försvarar. Om agerandet senare även kan visa sig vara lagvidrigt blir nu upp till förvaltningsrätten att avgöra!

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Sundsvalls tidning